เมนู

การดูแลและรักษาปัญหาผมล้าน-ผมเถิก-ผมบาง มีด้วยกันอยู่หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาตามแต่ละบุคคล ตั้งแต่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะและเส้นผม การทานอาหารเสริมหรือยา การปลูกผมด้วยสเตมเซลล์หรือพลาสม่า และการปลูกผมด้วยการย้ายรากผม เป็นต้น

นอกเหนือจากปัญหามล้าน-ผมเถิก-ผมบางแล้วนั้น ผู้ที่มีความต้องการที่จะมีเส้นผมบริเวณอื่นๆ เช่น จอน คิ้ว หรือ หนวด-เครา ก็สามารถรับการรักษาเพื่อเพิ่มความหนา หรือปลูกจอน คิ้ว หรือ หนวด-เครา ได้เช่นกัน

เป็นการรักษาผู้ป่วยด้วยการให้ออกซิเจนที่มีลักษณะพิเศษ คือให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ขณะอยู่ในห้องปรับความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) ที่มีความดันภายในสูงกว่า 1 บรรยากาศ ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนในปริมาณที่สูงมากกว่าการให้ออกซิเจนตามปกติ

รีวิวเคสสวย

รีวิวปลูกผมและเส้นผม

VITAL GLOW : Skin & Aesthetic Centre

Play Video

โปรโมชั่นปลูกผมและเส้นผม

Copyright © 2020 Vital Glow Skin & Aesthetic.