เมนู

ปลูกผมเทคนิค FUE หรือ Follicular Unit Extraction เป็นการปลูกผมถาวรแบบย้ายเซลล์รากผมที่แข็งแรงที่สุด ซึ่งมักจะพบอยู่ในบริเวณหลังศีรษะ หรือบริเวณท้ายทอย ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมน DHT  มายังบริเวณที่ต้องการ เช่น กลางศีรษะ เหนือหน้าผาก จอน คิ้ว หรือ หนวด-เครา เป็นต้น โดยการปลูกผมด้วยเทคนิคนี้จะใช้หัวเจาะขนาดเล็กประมาณ 1 มม. เจาะลงไปรอบๆรากผมเพื่อดึงกอผมออกมาจากหนังศีรษะ และนำมาปักใส่ในช่องเปิดที่เจาะไว้บริเวณที่ต้องการปลูก

ซึ่งเทคนิคนี้เป็นเทคนิคมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วโลก ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคที่ให้ผลเรื่องความสวยงาม และดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด ศัลยกรรมปลูกผมจึงเป็นวิธีแก้ปัญหาผมบางที่ได้ผลมากที่สุดในเวลานี้

ษาด้วยครับ

ปลูกผมเทคนิค ดีอย่างไร

  • ไม่มีการผ่าตัด แผลหลังปลูกผมขนาดเล็กมาก ไม่มีการเย็บแผล หลังการปลูกผมเสร็จสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
  • หลังปลูกผมจะรู้สึกเจ็บแผลเล็กน้อยเท่านั้น น้อยกว่าเทคนิค FUT มาก ซึ่งเป็นการตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นยาวทั้งแผ่น (Strip) เพราะไม่ได้ตัดหนังศีรษะออกมา
  • สวยงามและดูเป็นธรรมชาติ เนื่องจากแผลเล็กมาก
  • สามารถนำเส้นขนจากบริเวณอื่นๆของร่างกาย เช่น หนวด เครา ขนหน้าอก ขนแขน ขนหน้าแข้ง ฯลฯ มาปลูกที่ศีรษะได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นขนบริเวณนั้น
  • สามารถไว้ทรงผมได้หมากหลาย เช่น Skin head หรือ Over Cut ได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแผลบนศีรษะ

ปลูกผมเทคนิค มีขั้นตอนอย่างไร

  • แพทย์จะเริ่มจากการวาดแนวผมและพื้นที่สำหรับปลูกผม หลังจากนั้นแพทย์จะฉีดยาชาและเริ่มทำการรักษาด้วยเทคนิค FUE โดยแพทย์จะใช้เครื่องมือหัวเจาะขนาดเล็กประมาณ 1 mm. เจาะบริเวณรอบกอผมลึกลงไปยังรากผม โดยเลือกเซลล์ผมจากบริเวณด้านหลังท้ายทอย ซึ่งต้องเป็นเซลล์ผมที่มีความแข็งแรง และดึงกอผมเหล่านั้นออกมา โดยอาจมีการเตรียมเซลล์รากผมเหล่านั้นเสียก่อน
  • จากนั้นแพทย์จะเจาะเปิดช่องบริเวณศีรษะที่ต้องการปลูกผมให้อ้าออก แล้วใส่กราฟต์ลงไป เปรียบเสมือนการย้ายเซลล์ผมและรากผมมายังบริเวณใหม่นั่นเอง

รีวิวเคสสวย

ยืนยันจากผู้รับบริการ

โปรโมชั่น

Copyright © 2020 Vital Glow Skin & Aesthetic.