เมนู

การปรับรูปหน้านั้นมีด้วยกันอยู่หลายวิธี โดยวิธีดการหลักๆ จะแบ่งออกเป็น 4 วิธี ได้แก่

  1. การปรับรูปหน้าด้วยการฉีด เช่น โบท็อก หรือ ฟิลเลอร์
  2. การปรับรูปหน้าด้วยการใช้เครื่องมือ เช่น Thermage หรือ HIFU
  3. การปรับรูปหน้าด้วยการร้อยไหม
  4. การปรับรูปหน้าด้วยการศัลยกรรม

โดยการปรับรูปหน้าด้วยการฉีด เช่น โบท็อก หรือ ฟิลเลอร์ ก็จะเน้นเพื่อการปรับรูปหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ ใบหน้าไม่เปลี่ยนไปมาก เช่น การเติมร่องแก้ม การลดขนาดกรามให้หน้าดูเรียวยาวขึ้น เป็นต้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปหน้าจากเดิม เช่น อยากให้หน้าเหมือนดาราคนโปรด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องการวิธีอื่นๆร่วมด้วย เช่น ศัลยกรรม 

รีวิว

โปรโมชั่นปรับรูปหน้า

Copyright © 2020 Vital Glow Skin & Aesthetic.